Sep 11 2016

MAHIMA

IMAMaharashtraState.org @ 2:15 am


img_7595 img_7596 img_7597 img_7598 img_7599 img_7600 img_7601 img_7602 img_7603 img_7604 img_7605 img_7606 img_7607 img_7608 img_7609 img_7610 img_7611 img_7612 img_7613 img_7614 img_7615 img_7616 img_7617 img_7618 img_7619 img_7620 img_7621 img_7622 img_7623 img_7624 img_7625 img_7626 img_7627 img_7628 img_7629 img_7630 img_7631 img_7632 img_7633 img_7634 img_7635 img_7636 img_7637 img_7638 img_7639 img_7640 img_7641 img_7643 img_7644 img_7645 img_7646 img_7647 img_7648 img_7649

Dr. Ajoy Kumar Saha (Mumbai           Dr. Ramesh Subramanian (Chembur)

Dr. Rajendra Jadhav (Nashik Rd)        Dr. Rajendra H Trivedi (Mumbai)

Dr. Swati Gadgil (Dombivili)               Dr. Megha Ghate (Alibag)

Dr. Maya Tulpule (Pune)                     Dr. Ashok Tambe (Baramati)

Dr. Meenal Wankhedkar (Dhule)        Dr. Anil Patil (Jalgaon)

Dr. Warsha Dhawale (Nagpur)                        Dr. Rajendra Gandhi (Aurangabad)

Dr. Anjali Dhawle (Nanded)

 

 

Year 2012-13

IMAMS-MAHIMA_JAN13

Year 11-12

IMAMS_MAHIMA_JUN12

Year 10-11

IMAMS_GYNAC_MAHIMA_JULY2011

IMA MS ORTHOPAEDIC MAHIMA

IMA MS MAHIMA MAR 2010

IMA MS Mahima Diabetic 1

IMA MS Mahima Diabetic 2

IMA MS MAHIMA FEB 2011

IMA MS MAHIMA JULY 2010 part 1

IMA MS MAHIMA JULY 2010 part 2

IMA MS AUGUST 2010 MAHIMA issue

IMA MS MAHIMA MAR 2010

Leave a Reply